agile
Autor Bogdan Bereza w wydaniu tym opisuje zalety i możliwości i zagrożenia płynące z zastosowania zwinnych (Agile) metodyk podczas wdrożeń IT.
Bereza opisuje swoje rozważania na temat wyboru Agile i realizowania zadań w biznesie IT.
Opracowanie to opisuje coraz bardziej popularną metodologię wdrożeń systemów informatycznych – Agile i uzasadnia decyzję kiedy i w jakim celu stosować właśnie nią, a nie na klasyczną metodykę.

W swoim opracowaniu, autor zawarł szczegółowe porady i praktyczne przykłady własnego wieloletniego doświadczenia i streszczenie głębokiej wiedzy z dziedziny IT, organizacji i inżynierii oprogramowania. Warto przeczytać to opracowanie aby efektywnie zorganizować pracę w projektach IT, dobierać właściwą metodę prowadzenia projektu dostosowaną do indywidualnego projektu i danej organizacji.

Dużą zaletą tego wydania jest bezstronne opisanie zalet i możliwości, jak i wad oraz zagrożenia stosowania metodyk zwinnych – Agile. Ułatwi też zdecydowanie, gdzie tej metodyki nie stosować.

Autor bardzo prosto opisuje tą metodykę, dzięki czemu każdy czytelnik łatwo i w pełni zrozumie i będzie wiedział jak wykorzystać Agile w najlepszy możliwy sposób.
Bogdan Bereza tłumaczy i pokazuje na przykładach, jak można Agile zastosować do rozwiązywania prawdziwych problemów i realizowania konkretnych potrzeb projektów IT. Każdy, kto już poznał Agile w praktyce, powinien przeczytać to wydanie dla własnych korzyści, gdyż wiedza w niej zawarta na pewno podniesie ich kwalifikacje, będzie pracować skuteczniej i ze zrozumieniem.

Autor przedstawił odmienność pracy w zespole Agile, daje wskazówki, jak sobie z nią radzić, zwłaszcza tam gdzie już przyzwyczajono się do pracy w projektach prowadzonych metodami sekwencyjnymi i hierarchicznymi.

Na stronie http://pl.wikipedia.org/wiki/Programowanie_zwinne na temat Agile czytamy:

„Programowanie zwinne (ang. Agile software development) – grupa metodyk wytwarzania oprogramowania opartego na programowaniu iteracyjno-przyrostowym, powstałe jako alternatywa do tradycyjnych metod typu waterfall. Najważniejszym założeniem metodyk zwinnych jest obserwacja, że wymagania odbiorcy (klienta) często ewoluują podczas trwania projektu[1]. Oprogramowanie wytwarzane jest przy współpracy samozarządzalnych zespołów, których celem jest przeprowadzanie procesów wytwarzania oprogramowania. Pojęcie zwinnego programowania zostało zaproponowane w 2001 w Agile Manifesto”……………….

http://pl.wikipedia.org/wiki/Programowanie_zwinne

LOGO olicom