Opublikowana w Dzienniku Ustaw z 10 lutego ustawa o informatyzacji wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy, a więc 11 maja 2014 roku.

Jednak nie wszystkie przepisy z dniem 11 maja br.

Ustawa dotycząca zmian w Prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wejdzie w życie 11 lutego 2017 r., natomiast zmiany w ordynacji podatkowej w zakresie możliwości doręczania zaświadczeń w formie dokumentu elektronicznego zaczną obowiązywać 1 stycznia 2016 r.

Ułatwienie kontaktów obywateli i przedsiębiorców z administracją publiczną i sądami administracyjnymi, a także zwiększenie liczby i jakości e-usług to cel wydania tej ustawy. Już wiele usług dziś jest świadczona drogą elektroniczną ale są one rozproszone i obywatelowi trudno się zorientować, co i w jaki sposób może załatwić.

Nowelizacja ustawy ma ułatwić m.in. korespondencję elektroniczną, a urzędy będą miały obowiązek posługiwania się e-skrzynkami podawczymi w jednolitym standardzie. Do 10 sierpnia, czyli 6 miesięcy mają urzędy na wprowadzenie tych e-skrzynek.

Ustawa zobowiązuje też urzędy do zgłaszania wzorów dokumentów elektronicznych do centralnego repozytorium wraz z opisami usług do ministra ds. informatyzacji możliwych do zrealizowania przy wykorzystaniu tych wzorów oraz udostępniać formularze elektroniczne. Ma to na celu uporządkowanie wzorów dokumentów i usunięcie z ePUAP-u tych, które nie spełniają wyznaczonych standardów oraz wprowadzają w błąd obywateli.

Ustawa ułatwi korzystanie z profilu zaufanego na platformie ePUAP, jednak wymagać to będzie potwierdzenia i wizytę w urzędzie, ale także na Poczcie Polskiej i w bankach.

Dzięki tej ustawie, korespondencja elektroniczna z urzędem będzie tak samo ważna jak papierowa. Gdy obywatel skorzysta z korespondencji elektronicznej, urząd będzie musiał korespondować z nim przez internet.