Bardzo pożytecznymi urządzeniami w wielu firmach jest system LOCKOUT.
Działanie systemu blokady lockout jest bardzo przydatne podczas wykonywania prac remontowych urządzeń przemysłowych i maszyn, na czas odłączenia energii zasilającej. Nie odłączenie tych urządzeń na czas remontu od jakiegokolwiek typu energii może stanowić niebezpieczeństwo jeśli niespodziewanie zostanie włączone.
Blokady lockout są bardzo dobrym rozwiązaniem i gwarantują uniknięcie wypadków i kosztów z nimi związanych. Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, a stosowane w zakładzie maszyny i urządzenia techniczne muszą zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
Według przepisów unijnych „Każde urządzenie musi być wyposażone w wyraźnie widoczne elementy, które umożliwiają odłączenie go od wszelkich źródeł energii”.
Blokady lockout powinny być stosowane wraz z widocznym oznakowaniem w postaci zawieszek. Lockout tagout ostrzegają dzięki wyraźnym napisom i uniemożliwiają ponowne włączenie urządzenia dopóki blokada nie zostanie zdjęta.
Lockout tagout wykonane są w większości z priplaku, a to sprawia, że doskonale sprawdzają się nawet w bardzo ciężkich warunkach przemysłowych.
Sklepy oferują również wiele innych potrzebnych w firmach produktów, między innymi:
- instrukcje bhp,
- piktogramy bhp,
- znaki informacyjne bhp,
- znaki nakazu bhp,
- znaki ostrzegawcze bhp,
- znaki zakazu bhp,
- tablice ostrzegawcze bhp,
- znaki nietypowe,
- wydruki niestandardowe.