Tomasz Woźniak jest absolwentem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, studia ukończył na wydziale prawniczym w 1997 roku, a w 2000 roku złożył egzamin sędziowski i został referendarzem sądowym w wydziale ksiąg wieczystych w Śremie. Lata 2001 – 2006 to praca w wydziale ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego w Poznaniu. Od 2006 roku do 2009 roku [...]